Strona Główna PublicystykaRecenzja UPDATE. Teorie i praktyki kultury gier komputerowych – recenzja