Strona Główna PublicystykaFelieton Czy konwenty stały się modne?