Strona Główna PublicystykaFelieton Dlaczego lubimy trudne gry? Część pierwsza krótkiego wywodu o projektowaniu gier wideo.