Strona Główna PublicystykaFelieton Dlaczego lubimy trudne gry? Część druga krótkiego wywodu.